Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken
| Mål & resultat |    | Personalutveckling |    | Öppna utbildningar |

Mål & resultat

Bakgrund
De mål som man arbetar fram för verksamheten behöver också finna en väg ut till varje medarbetare. Målarbetet i företag och organisationer är en process som kan ge oanade resultat i form av ökad effektivitet, tillfredsställalse i arbetet för alla och en gemensam känsla för verksamheten/företaget.

Syfte
Syftet med insatsen är att skapa en ökad förståelse för målarbetet i verksamheten. Deltagarna får verktyg för arbetet med att ta fram och sätta mål. I workshop tar vi fram en modell för hur målprocessen kan utvecklas till att beröra och motivera alla medarbetare i verksamheten.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare som har ansvar för att sätta mål och att se till att målen uppfylls.

Ur innehållet
- Definition av målbegrepp
- Målstyrning
- Verktyg för målformulering
- Användbara mått
- Från mål till handlingsplan
- Levande värdefulla mål
- Mål och motivation
- Personliga mål
- Workshop med målarbete i skarpt läge

Genomförande
Utbildningen baserad på en mix av föreläsning, diskussioner och workshops. Det innebär att deltagarna ges stort utrymme för aktivt deltagande och att insatsen ska resultera i ett användbart underlag för fortsatt målstyrning i verksamheten.

Omfattning
Utbildningen genomförs förslagsvis under 2 + 2 heldagar.
Kontakt

Kontaktinformation >>

Utskriftsbar version >>