Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken
| Ledarskapsutbildning |    | Projektledarutbildning |    | Projekt som arbetsform |    | Att arbeta i projekt |
| Säljutbildning |    | Förhandlingsteknik |    | Pedagogik i praktiken |    | Öppna utbildningar |    | Anmälningsformulär |

Säljutbildning

Bakgrund
För att möta de ökande kraven på bättre säljresultat krävs en ständig uppgradering av säljarnas kunskaper och färdigheter. Säljare som är medvetna om sitt eget beteende och hur det påverkar kunderna får ofta större framgång i mötet med kund. Att ha en god säljteknik innebär en större säkerhet för säljarna och leder till ett professionellare beteende mot kund.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna större säkerhet vid genomförandet av kundsamtalet via ökad insikt i och förståelse för sitt eget och andras beteende. Dessutom ge deltagarna kunskaper och färdigheter inom säljteknik och målplanering för att därigenom nå ännu bättre säljresultat.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dem som i sitt arbete har någon form av säljfunktion med uppsökande verksamhet. Deltagarna kan vara nya i sin säljroll eller ha erfarenhet av försäljning men behöver tillföra nya kunskaper.

Ur innehållet
- Analys - jag som säljare!
- Hur påverkar min stil olika kundrelationer
- Handlingsplan för bättre kundbearbetning
- Säljförberedelse
- Förberedelser inför besök
- Frågeteknik
- Behovsanalys
- Påverkande presentationer
- Att hantera invändningar
- Avslutstekniker
- Att skapa långsiktiga kundrelationer
- Säljprocessens olika steg
- Nya kunder, införsäljning
- Eftermarknad, att behålla och utveckla kunder
- Förhandlingsteknik
- Argumentationsteknik
- Motivation och målstyrning
- Kommunikation
- Att tolka köpsignaler
- Relationsunderhåll
- Uppföljning och kundvård
- Praktiska övningarKontakt

Kontaktinformation >>

Utskriftsbar version >>