Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken
| Ledarskapsutbildning |    | Projektledarutbildning |    | Projekt som arbetsform |    | Att arbeta i projekt |
| Säljutbildning |    | Förhandlingsteknik |    | Pedagogik i praktiken |    | Öppna utbildningar |    | Anmälningsformulär |

Projektledarutbildning

Bakgrund
Snabba förändringar kräver snabb utveckling, därför blir projektet som arbetsform allt vanligare. Detta innebär att allt fler medarbetare möter kravet på kunskaper i att effektivt kunna leda och styra projekt.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge kunskap och konkreta verktyg i projektledarrollen, att användas för att driva projekt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till dem som redan idag har erfarenhet av att arbeta i projekt och till dem som kommer att arbeta med att leda projekt.

Ur innehållet
- Kriterier för projekt
- Mål och målformulering
- Projektorganisation
- Projektledarrollen
- Projektets olika faser
- Projektets ekonomi
- Verktyg för struktur och planering Projektdokumentation
- Viktiga delar, som inte tillhör det rent tekniska och formella i projektarbetet, ser vi som
  ofta bortglömda i beaktande av arbetsformen.
- Motivation i projektet
- Samordning, kampen om resurser
- Projekt i konflikt med andra projekt
- Ledarstilar i projektorienterade verksamheter
- Projektledaren och dennes roll, åtagande, krav och motkrav
- Uppdragsgivaren och dennes roll och förväntningar
- Kommunikation, Konflikthantering
- Projektarbete i förhållande till linjearbete Förankring av projekt i verksamhetenKontakt

Kontaktinformation >>

Utskriftsbar version >>