Senior Training
| Ledarskapsutbildning |    | Projektledarutbildning |    | Projekt som arbetsform |    | Att arbeta i projekt |
| Säljutbildning |    | Förhandlingsteknik |    | Pedagogik i praktiken |    | Öppna utbildningar |    | Anmälningsformulär |

Pedagogik i praktiken

Bakgrund
Många medarbetare har uppgifter med krav på pedagogisk förmåga. Att introducera nya medarbetare, dela med sig av sin erfarenhet, lära ut metoder och arbetssätt. Tillsammans med egna och övriga deltagares erfarenheter får deltagaren i denna utbildning ökad kunskap om grundläggande regler och förutsättningar för effektiv inlärning.

Syfte
Utbildningen Praktisk Pedagogik har till syfte att ge deltagarna verktyg för att självständigt kunna genomföra introduktioner och skapa en god inlärningssituation. Deltagarna får lära sig att förbereda en �lektion�, göra en disposition och välja lämpliga hjälpmedel.

Målgrupp
Alla som i sitt arbete genomför internutbildning, introduktion för nyanställda, apparatutbildning.

Ur innehållet
- Att förbereda en introduktion eller en �lektion�
- Att anpassa innehållet till elev och ämne
- Strukturera material
- Argumentera
- Hantera stress och rampfeber
- Retorikens grunder
- Kroppsspråk och personlig stil
- HjälpmedelKontakt

Kontaktinformation >>

Utskriftsbar version >>