Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken
| Ledarskapsutbildning |    | Projektledarutbildning |    | Projekt som arbetsform |    | Att arbeta i projekt |
| Säljutbildning |    | Förhandlingsteknik |    | Pedagogik i praktiken |    | Öppna utbildningar |    | Anmälningsformulär |

Ledarskapsutbildning

Bakgrund
Oavsett om du är ny eller erfaren ledare har du förväntningar på dig, både från omgivningen och från dig själv. Vår utbildning skapar förutsättningar för dig att utveckla ett starkt och tydligt ledarskap. Det är du själv som skapar förutsättningarna för att leda verksamheten mot gemensamma mål.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna Ett antal verktyg att använda i sin ledarroll Inspiration och förutsättningar att själva utveckla sitt ledarskap ökad självkännedom, som en viktig referenspunkt i mötet med andra ökad kunskap och förståelse för individers och gruppers utveckling

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare som har personal- eller verksamhetsansvar.

Ur innehållet
- Jag själv och min arbetsroll
- Ledarfilosofier och ledarstilar
- Beteendeprofil med individuell återkoppling
- Ledaren och gruppen
- Gruppers utvecklingsfaser
- Skapa motivation och engagemang
- Skapa delaktighet och gemenskap i arbetslag
- Utveckla individer och team mot effektiva grupper
- Utveckling och förändringsprocesser
- Målstyrning - Att sätta och uppnå mål
- Ledarskap och värderingar
- Kommunikation, Konflikthantering och UtvecklingssamtalKontakt

Kontaktinformation >>

Utskriftsbar version >>