Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken


Senior Training

Imogena AB har levererat och genomfört utbildning till kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1990. Företagets nätverk av kunder och leverantörer har utvecklats under åren och vi kan idag erbjuda ett rikt utbud av utbildningar för ledare, säljare och personal under rubriken Senior Training.

På ledarskapsområdet arbetar vi med första linjens chefer/ledare, mellanchefer och ledningsgrupper i olika former av workshops, seminarier och individuellt stöd. På projektsidan finns utbildningar för projektledare, projektdeltagare och beställare. Inom området för leverantörs- och kundrelationer erbjuder vi utbildningar för säljare, inköpare och andra nyckelpersoner. Vi genomför interna temadagar för olika personalgrupper med teman som effektiva team, konflikthantering, praktisk pedagogik eller personlig utveckling.

Alla våra program kan anpassas för kunden men genomförs också som öppna utbildningar.
Imogena har sin bas i Göteborg och våra kunder finns främst i södra och mellersta Sverige.

 Utbildningsansvarig


Johan Johansson

Kontaktinformation >>