Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken

Coaching

Bakgrund
Efter flera år som samtalspart för personer i ansvarsfulla befattningar ser vi ett ökande intresse för bollplank eller stöd, någon att prata av sig med och ventilera sina id´┐Żer och problem med. Som neutral part har vi möjlighet att stödja och bidra till utvecklingsprocesser både i gruppen och för individer. Vi tar en coachande roll.

Syfte
Denna typ av insats har ett starkt inslag av coaching och kan anpassas för enkilda personer och grupper. Syftet är att få personen/gruppen att växa och utveckla sin potential.

Målgrupp
Insatsen vänder sig till nyckelpersoner samt hela arbetslag och ledningsgrupper som vill växa i organisationen.

Exempel på innehåll
- Gruppers utveckling
- Roller och beteenden i gruppen
- Beteendestilar
- Värderingar
- Den framgångsrika gruppen
- Problemlösning - kreativitet
- Kommunikation
- Ledarskap i grupp
- Drivkrafter
- Gruppens styrkor och svagheter
- Konflikthantering
- Beslut och ansvar i grupp

Genomförande
Seminarierna är baserade på en mix av föreläsning, diskussioner och övningar. Det innebär att deltagarna ges stort utrymme för aktivt deltagande.

Omfattning
Innehåll och omfattning anpassas för internt genomförande efter kundens önskemål och behov. Begär offert.Kontakt

Kontaktinformation >>