Senior Training - ledarskapsutbildning, projektledarutbildning, projekt som arbetsform, coaching, att arbeta i projekt, säljutbildning, förhandlingsteknik, pedagogik i praktiken

Välkommen till Senior Training

Utbildning för långsiktigt lärande och en hållbar utveckling. Träning för ett professionellt ledarskap och egen personlig utveckling. Vi ger medarbetare och chefer verktyg att växa. Imogena AB har levererat och genomfört utbildning till kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1990. Vi arbetar inom följande områden:

Ledarskap
För första linjens chefer/ledare, mellan-
chefer & ledningsgrupper, läs mer >>
Projekt
Utbildningar för projektledare/-deltagare och beställare, läs mer >>
Leverantör & Kund
Utbildningar för säljare, inköpare & andra nyckelpersoner, läs mer >>
Pedagogik
Utbildning för internlärare personer med upplärningsansvar, läs mer >>

Företagets nätverk av kunder och leverantörer har utvecklats under åren och vi kan idag erbjuda ett rikt utbud av utbildningar för ledare, säljare och personal.Programinformation

Alla våra program kan anpassas för kunden.

Kontakt

Kontaktinformation >>